Pages Navigation Menu

Wspólna polityka walutowa

Fundamenty Unii Europejskiej są bardzo głęboko filozoficzne. Po kryzysie finansowym i drugiej wojnie światowej politycy europejscy zaczęli szukać nowych form ustanowienia ładu międzynarodowego. Zdecydowali się na stworzenie unii dobrowolnie zrzeszonych państw, które działałyby we wspólnym kierunku dla poprawy bezpieczeństwa, gospodarki i kultury europejskiej. To, co pięćdziesiąt lat temu zaczynało funkcjonować jako ambitny plan na przyszłość, dzisiaj ma całkiem realne i imponujące kształty Unii Europejskiej. Jest to konieczne do zrozumienia, dlaczego tak silna jest europejska potrzeba wspólnoty – także terytorialnej, kulturowej i walutowej. Otwarte granice z początku budziły w wielu krajach, także Polsce, wielkie obawy. W istocie trudno wyobrazić sobie większy postęp cywilizacyjny niż zniesienie granic między narodami Unii i wprowadzenie swobodnego przepływu wiedzy, ludzi i kapitału. Aby usprawnić zaś przepływ biznesu i pieniędzy wymyślono wspólną walutę, euro. Dzisiaj euro jest jedną z najbardziej liczących się walut świata. Z gospodarkami...

Czytaj dalej